"אפשר להתפרנס בכבוד ולא לוותר על קוצו של יו"ד" • קצר וקולע

קצר וקולע הראיון הקצר של השבוע